Hiển thị
 • Our sales team in Interpack 2017 Đội ngũ bán hàng của chúng tôi tại Interpack 2017

 • Our sales team in Interpack 2017 Jornen trình diễn Dây chuyền Ép Vỉ tại Interpack 2017

 • Our sales team in Interpack 2017 Khách hàng ghé thăm gian hàng của Jornen tại Interpack 2017

 • Our sales team in Interpack 2017 Trưng bày Dây chuyền đóng gói vỉ tại Pharma EXPO-Chicago

 • Our sales team in Interpack 2017 Khách hàng tham quan Máy Ép vỉ của Jornen tại Pharma EXPO

 • Our sales team in Interpack 2017 Đội ngũ Jornen tại Pharma EXPO 2016 Chicago

 • Our sales team in Interpack 2017 Khách hàng mua Máy Ép Vỉ của tại Pharma EXPO 2015, Hoa Kỳ

 • Our sales team in Interpack 2017 Dây chuyền Đóng Gói Vỉ tại CIPM 2015-Vũ Hán

 • Our sales team in Interpack 2017 Máy Ép Vỉ và Máy đóng hộp tại Pharma EXPO 2015, Hoa Kỳ

 • Our sales team in Interpack 2017 Máy Ép Vỉ và Máy Đóng Hộp tại Pharma EXPO 2015, Hoa Kỳ

 • Our sales team in Interpack 2017 Máy Đóng Gói Định Hình Nhiệt tại Propak

 • Our sales team in Interpack 2017 Máy Đóng Gói phô mai và mứt tại Propack

1