Hiển thị

Máy Ép vỉ Nhựa - Giấy cứng

 • Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP260
  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP260

  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP260 phù hợp để đóng gói vỉ Nhựa (PVC) – Giấy cứng cho các sản phẩm như bàn chải đánh răng, sản phẩm điện tử, đồ chơi điện tử, mỹ phẩm ...

 • Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP350
  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP350

  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP350phù hợp để đóng gói vỉ Nhựa (PVC) – Giấy cứng cho các sản phẩm như bàn chải đánh răng, sản phẩm điện tử, đồ chơi điện tử, mỹ phẩm ...

 • Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP500
  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP500

  Máy Ép vỉ Nhựa – Giấy cứng DPP500 phù hợp để đóng gói vỉ Nhựa (PVC) – Giấy cứng cho các sản phẩm như bàn chải đánh răng, sản phẩm điện tử, đồ chơi điện tử, mỹ phẩm ...