Hiển thị

Máy Dập Viên

  • Máy Dập viên GZP
    Máy Dập viên GZP

    Dòng máy Máy Dập viên GZP có thể tự động kiểm tra, phân tích và điều chỉnh áp suất để kiểm soát độ sâu bột trong quá trình sản xuất viên nén.

  • Máy Dập viên GZPS
    Máy Dập viên GZPS

    Dòng máy Dập viên GZPS có thể tự động kiểm tra, phân tích và điều chỉnh áp suất để kiểm soát độ sâu bột trong quá trình sản xuất viên nén (sai số khối lượng viên chỉ ở mức ...