Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Thành tựu của doanh nghiệp

*Our company, Shanghai Jiangnan Pharmaceutical Machinery was changed to Jornen Machinery Co., Ltd. effective November 11, 2012.

Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423