Hiển thị

Máy Đóng Tuýp

 • Máy Đóng tuýp NF60A
  Máy Đóng tuýp NF60A

  Máy Đóng tuýp NF60A được thiết kế và chế tạo để sản xuất các sản phẩm dạng tuýp với chất lượng vượt trội và độ chính xác cao,công suất máy có thể đạt 60 ống mỗi ...

 • Máy Đóng tuýp NF60Z
  Máy Đóng tuýp NF60Z

  Máy Đóng tuýp tự động NF60Z được thiết kế và chế tạo để sản xuất các sản phẩm dạng tuýp với chất lượng vượt trội và độ chính xác cao,công suất máy có thể đạt 60 ống mỗi ...

 • Máy Đóng tuýp NF80
  Máy Đóng tuýp NF80

  Máy Đóng tuýp tự động NF80 được thiết kế và chế tạo để sản xuất các sản phẩm dạng tuýp với chất lượng vượt trội và độ chính xác cao,công suất máy có thể đạt 75 ống mỗi ...