Hiển thị

Robot Delta được trang bị cho Máy Đóng hộp

Ngày nay, Máy Đóng hộp được sử dụng rộng rãi trong ngành đóng gói thực phẩm. Thiết bị có chức năng Đóng hộp carton cho các sản phẩm gói, bánh, kẹo, chai, v.v.

Một bộ phận quan trọng đối với Máy Đóng hộp đó là cơ cấu cấp liệu cho máy, có chức năng gắp và đặt nguyên liệu vào băng tải của Máy Đóng hộp.

Trong ngành đóng gói thực phẩm này, các nguyên liệu thường được đặt ngẫu nhiên lên băng tải từ nhiều hệ thống sơ chế, chế biến trước đó. Điều này gây nên khó khăn để đặt các nguyên liệu vào đúng vị trí trên băng tải của Máy Đóng Hộp.

Trong các trường hợp này chúng tôi sử dụng Robot Delta để gắp và đặt nguyên liệu. Robot Delta được trang bị hệ thống xử lý hình ảnh có thể xác định các đối tượng với các hình dạng, ở các vị trí khác nhau, do đó Robot có thể thực hiện chính xác các hành động gắp, đặt các nguyên liệu vào đúng vị trí trên băng tải Máy Đóng Hộp.

Video hoạt động của Robot trong dây chuyền:
https://www.youtube.com/watch?v=V6DsMXP-L9Y
https://www.youtube.com/watch?v=pMtSjm-R4ug