Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Yêu cầu máy vỉ từ Đức

Kính gửi nhóm Jornen, công ty chúng tôi đang sản xuất thuốc để thử nghiệm lâm sàng. Tôi quan tâm đến máy đóng gói vỉ DPP80 của bạn và muốn biết nó lớn như thế nào và chi phí ít nhiều để có thể quyết định xem máy đóng gói vỉ này có phải là một lựa chọn cho chúng tôi hay không.