Hiển thị trang chủ

Lịch sử doanh nghiệp

1. Năm 1985, nhà sáng lập công ty, ông Yang Yijun bắt đầu phát triển Máy Ép Vỉ. Sau quá trình làm việc không ngừng nghỉ, năm 1989, ông đã cho ra mắt ...