Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Xe đẩy các bộ phận định hình – khuôn mẫu

Thành tựu của doanh nghiệp

Xe đẩy các bộ phận định hình – khuôn mẫu giúp giảm bớt việc vận chuyển và xử lý các bộ phận định hình,khuôn mẫu cũng như các công cụ khác, nhằm cải thiện thời gian thay đổi và lắp ráp khuôn mẫu của máy Ép Vỉ.

  • Cải thiện thời gian thay đổi và lắp ráp khuộn mẫu của máy Ép Vỉ.
  • Bạn có thường xuyên thay đổi nhiều sản phẩm không?
  • Bạn có bị áp lực cho đầu ra sản phẩm?

Jornen đã phát triển xe đẩy các bộ phận định hình,khuôn mẫu này nhằm giảm thời gian chuẩn bị cho mỗi lần thay đổi định dạng và khuôn mẫu, giảm thao tác trong suốt quá trình thay đổi mẫu và cung cấp một nơi lưu trữ an toàn cho các bộ phận định hình,khuôn mẫu rất có giá trị của bạn.

Xem các máy của chúng tôi đang hoạt động trong nhà máy Dược Phẩm  

Xem trụ sở và nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Thượng Hải