Hiển thị

Cơ sở sản xuất ở đâu?

Cơ sở Sản xuất máy của chúng tôi đặt tại Thượng Hải – Trung Quốc:

Địa chỉ: No.3966 Xinzhuan Road, Songjiang, Thượng Hải, Trung Quốc.