Hiển thị

Jornen đã sản xuất máy Đóng hộp từ khi nào?

Năm 1999, JORNEN bắt đầu nghiên cứu, phát triên Máy Đóng Hộp và năm 2000, Máy Đóng Hộp đầu tiên được ra mắt. Hiện chúng tôi cung cấp Máy Đóng Hộp với công suất linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng từ 50-300 hộp/ phút.   

Thành tựu của doanh nghiệp