Hiển thị

Bạn đã kinh doanh bao lâu rồi?

Nhà sáng lập của Jornen: Mr. Yang Yijun đã phát triển dòng Máy Ép Vỉ, Đóng hộp từ năm 1985. 

Năm 1989, ông cho ra mắt thị trường Máy Ép vỉ đầu tiên tại thị trường Trung Quốc, và hành trình của Jornen bắt đầu … 

Image result for jornen