Hiển thị

Jornen and Shanghai Jiangnan là một công ty?

Vâng, Jornen và Shanghai Jiangnan là một công ty.

Để nâng cao hình ảnh của chúng tôi trên Thị trường Quốc tế, công ty chúng tôi Shanghai Jiangnan Pharmaceutical Machinery Co., Ltd được đổi tên thành Shanghai Jornen Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.

Website mới của chúng tôi là: www.jornen.com, Website cũ là www.chinajiangnan.com vẫn hoạt động, tuy nhiên khách hàng sẽ được chuyển tự động sang website mới khi truy cập vào đây.

 Logo cũ:

Logo hiện tại: