Giới thiệu

Hồ sơ công ty

   Jornen Machinery Co., Ltd. được thành lập năm 1989 là một nhà sản xuất máy dược chuyên nghiệp, thực thi tất cả các công đoạn từ sản xuất sản phẩm, ...

Lịch sử doanh nghiệp

1. Năm 1985, nhà sáng lập công ty, ông Yang Yijun bắt đầu phát triển Máy Ép Vỉ. Sau quá trình làm việc không ngừng nghỉ, năm 1989, ông đã cho ra mắt ...

Thành tựu của doanh nghiệp

*Our company, Shanghai Jiangnan Pharmaceutical Machinery was changed to Jornen Machinery Co., Ltd. effective November 11, 2012.