Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp cho khách hàng VN

 

Nội dung văn bản:
Tên và Model sản phẩm: Máy đóng thùng chai và tờ rơi
Kỹ thuật viên dịch vụ: Mr. Xie
Tất cả các tấm cảnh báo an toàn (bảng, bảng điều khiển) trên máy ép vỉ này có được ghi chú trong Sách hướng dẫn vận hành không?
Đúng
Lời khuyên nào cho các tấm báo động an toàn?
Đúng
Chúng có đầy đủ không?
Đúng
Kỹ sư dịch vụ của chúng tôi có đào tạo vận hành an toàn theo “các quy tắc vận hành an toàn của máy đóng vỉ và Máy đóng thùng không?
Đúng
Có lời khuyên nào cho việc huấn luyện an toàn không?
Đúng
Có bất kỳ bộ phận nào được thay đổi trong quá trình sử dụng dịch vụ này không?
Ừ, chỉ bị hỏng một phần thôi
Sau khi đào tạo, người vận hành máy có vận hành máy một cách độc lập không?
Đúng
Đánh giá của bạn về việc bảo trì và xử lý sự cố trong quá trình thực hiện dịch vụ này?
Gần như tốt
Nhận xét của bạn về chất lượng dịch vụ được thực hiện bởi kỹ sư dịch vụ của chúng tôi.
Anh ấy làm việc rất tốt và có nhiều kinh nghiệm

Hãy điền “√” vào chỗ trống thích hợp tùy theo thành tích của anh ấy
Kỹ năng: Hoàn hảo
Thái độ: Hoàn hảo
Đánh giá hoặc đề xuất của bạn về máy đóng thùng của chúng tôi:
Máy của bạn gần như tốt và khách hàng này đang cân nhắc mua máy đóng gói vỉ.
Ngày: 03/11/2019