Hiển thị

Dây Chuyền Ép Vỉ - Đóng Hộp

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi kết hợp dòng Máy Ép vỉ DPP, DPH và dòng máy Đóng hộp ZH. Về lý thuyết, bất kỳ Máy Ép vỉ nào cũng có thể kết nối với bất kỳ Máy Đóng hộp nào, nhưng trong thực tế chúng ta cần phải kết hợp năng suất của các máy phù hợp để tối đa hóa hiệu quả sản xuất.
Các kiểu kết hợp phổ biến là: DPH260-ZH300 / ZH220; DPH190-ZH300 / ZH220 / ZH120; DPP260-ZH220 / ZH120 / ZH90; DPP150-ZH120 / ZH90.