Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Dây chuyền Đóng gói vỉ tại Algeria (video)

Dây chuyền Đóng gói vỉ tích hợp Máy Ép Vỉ và Máy Đóng hộp trong nhà máy sản xuất của khách hàng.
Video của Dây chuyền này có sẵn tại:

Phiếu đánh giá của khách hàng:
– Sản phẩm : Máy Ép vỉ DPP260 và Máy Đóng hộp ZH180
– Nhân viên Kỹ thuật: ZHOU CHUANBIN and LUO SHENGCHAO
– Tất cả các cảnh báo an toàn (bảng mạch, bảng điều khiển) có trên Máy Ép vỉ được ghi chú trong Sổ tay vận hành không? Có.
– Các kỹ thuật viên dịch vụ của chúng tôi có đào tạo vận hành an toàn theo ’Những nguyên tắc vận hành an toàn Máy Ép vỉ’. Có.
– Đánh giá của bạn về việc bảo trì và xử lý lỗi trong dịch vụ này? Tốt.
– Nhận xét của bạn về chất lượng dịch vụ được thực hiện bởi kỹ sư dịch vụ của chúng tôi.
Kỹ thuật: Tốt
Thái độ: Tốt
– Đánh giá hoặc Đề nghị về sản phẩm của chúng tôi:
Máy Ép vỉ và Máy đóng hộp rất tốt nhưng có chút vấn đề về thay đổi nhiều thông số bằng tay.
Ngày 9/1/2015

 
Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423