Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp vận hành liên tục trong sản xuất

Máy Đóng hộp này được trang bị 1 máng chứa vỉ, có cơ cấu định lượng vỉ bằng động cơ Servo, và được đưa vào vị trí trên băng tải.
Máy Đóng hộp được cáu tạo với một máng chứa hộp dài, có thể chứa đến 1000 hộp carton, cơ cấu gắp hộp 4 vị trí (xoay tròn) chuyển hộp lên băng tải xích.

Sau đó hộp được chuyển qua các công đoạn tiếp theo, máy thực hiện các thao tác xếp hộp hoàn toàn tự động: xếp hộp, đưa vỉ, tờ thông tin vào hộp, dập nổi, đóng nắp hộp và chuyển hộp ra ngoài.

Video hoạt động của thiết bị