Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy Đóng hộp tích hợp Máy In Ống thuốc tiêm tại Uzbekistan

Máy Đóng hộp tích hợp Máy In Ống thuốc tiêm trên dây chuyền, được giao cho khách hàng tại Uzbekistan.
Trong dây chuyền này, các ống thuốc tiêm được in thông tin và được đặt vào khay tự động. Sau đó, khay ống thuốc tiêm được chuyển đến máy Đóng hộp.