Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Máy đóng gói 10 vỉ/hộp, 10 hộp/ lốc tại Guatemala (video)

Một khách hàng từ Gutemala đã mua hai Dây chuyền Đóng gói Vỉ và một Dây chuyền Đóng hộp từ chúng tôi để đóng gói 10 vỉ/ hộp, 10 hộp/ lốc.

Giải pháp là: Máy Đóng hộp được trang bị hai khay vỉ, khay đầu tiên đếm 5 vỉ và đặt chúng vào băng tải bên dưới, khi 5 vỉ di chuyển về phía trước, khay vỉ thứ hai đếm 5 vỉ khác và xếp chúng lại thành 10 vỉ , 10 vỉ di chuyển về phía trước tiếp tục, tại trạm cuối cùng, các vỉ quay 90 độ, sau đó được đẩy vào băng tải của Máy Đóng hộp.
Sau đó Máy Đóng hộp tự động hoàn thành các hành động: gấp tờ thông tin , đưa vỉ và tờ thông tin vào hộp, dập nổi, đóng nắp hộp.

Tiếp đó, các hộp di chuyển về phía trước để xếp thành lốc 10 hộp, bọc lại bằng màng co.

Giải pháp được thể hiện qua video:

 

Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423