Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Module cấp liệu dạng ống


Module cấp liệu dạng ống cải thiện hiệu suất và tăng năng suất sản xuất trong quá trình Ép Vỉ của bạn. Thiết bị phù hợp cho dây chuyền Ép Vỉ – Đóng Gói hoạt động liên tục hoặc không liên tục.

 
Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423