Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Sản phẩm mới

    Dây chuyền Ép vỉ – Đóng gói liên tục mới nhất, công suất 300 hộp/ phút.

  Máy Ép vỉ rời (độc lập), công suất 120 sản phẩm/phút

          

                  Máy Ép vỉ DPP260Ki-II                                             Máy Ép vỉ DPH260i   

    Máy Ép vỉ – Đóng hộp  DPP260R-ZH120 (dùng cho ống thuốc tiêm, lọ nhỏ, ống tiêm)
 
Dây chuyền Ép vỉ – Đóng hộp áp dụng cấu trúc khép kín hoàn toàn và của an toàn,
                      phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất của Châu Âu.                                          
Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423