Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp tích hợp với Máy ép vỉ và Máy dán nhãn

Máy đóng thùng ZH150 tích hợp Máy đóng vỉ và Máy dán nhãn.
Ở Dây chuyền đóng vỉ và đóng hộp này, các lọ thuốc được dán nhãn trên Máy dán nhãn, chuyển sang Máy đóng gói vỉ, Máy đóng gói vỉ được trang bị robot tự động gắp lọ vào túi vỉ, sau khi cắt Máy đóng vỉ, các khay sẽ được nạp vào. với các lọ sau đó được chuyển đến Máy đóng thùng, sau khi đóng thùng các tông rồi chuyển sang Overwrapper, nó nhóm các thùng và xếp thành bó, cuối cùng các bó chuyển sang Máy dán nhãn khác và kiểm tra mã vạch. Video của dòng này có sẵn tại: