Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp được trang bị Unscrambler để đóng gói dạng ống

Jornen cung cấp giải pháp đóng thùng dạng ống cho một dược phẩm, quy trình đóng gói này bao gồm Máy đóng hộp, Máy tháo dỡ ống, Băng tải định hướng và Bộ cấp liệu bằng bàn xoay dạng ống. Đầu tiên, các ống được đặt vào Unscrambler bằng tay, sau đó các ống di chuyển về phía trước bằng băng tải và đưa vào máy cấp liệu bàn xoay , bàn xoay quay không liên tục và đưa các ống vào dây chuyền của Máy đóng thùng, trong dây chuyền này các ống di chuyển về phía trước cùng với tờ rơi, Máy đóng thùng cuối cùng đưa ống và tờ rơi vào thùng carton và tự động xả ra. Video của Máy đóng thùng này có sẵn