Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp để đóng gói dạng gói

Dây chuyền này kết hợp với Máy đóng gói và Máy đóng hộp, là giải pháp Máy đóng hộp để đóng gói nhiều nhóm bao bì hoặc gói.
Các gói hàng được chuyển bằng băng tải tới Máy đóng hộp. Sau đó, một máy đẩy sẽ chèn các nhóm bao bì vào dây chuyền băng tải trong Máy đóng hộp, ở cuối băng tải này, thiết bị chèn trong máy đóng thùng sẽ đẩy một nhóm bao bì vào một kho chứa tạm thời, kho lưu trữ tạm thời có phòng hai tầng , lần đẩy đầu tiên sẽ đặt nhóm gói gậy đầu tiên vào tầng thứ nhất, sau khi thiết bị chèn di chuyển trở lại, ổ chứa tạm thời di chuyển lên trên, do đó nhóm gói gậy tiếp theo được đẩy vào tầng thứ hai, sau đó thiết bị chèn đẩy về phía trước, chèn gói hai nhóm gói dính lại với nhau vào thùng carton. Máy đóng thùng này sử dụng phương pháp đóng cửa nóng chảy.
Video của dòng này có sẵn tại: