Hiển thị

Máy đóng gói dải (Strip packing) kết nối với máy Đóng Hộp

Máy Đóng Hộp có tính năng đóng hộp carton không chỉ cho các sản phẩm dạng vỉ (blister cards) mà còn các sản phẩm dạng dải (strip pack), dạng gói (sachet) và dạng gói thanh (stick pack) vv.

Trong dây chuyền này, chúng tôi kết hợp Máy đóng gói Dải với Máy Đóng Hộp để tạo thành dây chuyền đóng gói hoàn chỉnh. Sự kết nối thực sự là một sáng kiến nhờ hai cơ cấu robot chân không và khay chứa gói.

Sau khi được cắt, các mảnh dải (strip pack) được cơ cấu robot gắp và đặt lên băng chuyền, băng chuyền chuyển động về phía trước và đi, chúng sẽ được gắp bởi một cơ cấu robot khác và đặt chúng vào khay chứa của Máy Đóng Hộp. Các dải gói sau đó rơi xuống trên băng tải của máy Đóng Hộp, từ đó Máy Đóng hộp thực hiện các hoạt động cho gói vào hộp, dập nổi, đóng nắp hộp và đưa hộp thành phẩm ra ngoài.

Video của dây chuyền: https://www.youtube.com/watch?v=gGsWc9Ec6wY