Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng gói dải kết nối với máy đóng thùng

Máy đóng thùng có thể đóng thùng không chỉ cho thẻ vỉ mà còn đóng gói dải, gói gói và gói dạng que, v.v. Trong trường hợp này, Máy đóng gói sọc kết hợp với Máy đóng thùng để tạo thành một dây chuyền đóng gói, trái tim của dây chuyền này là sự kết nối giữa Máy đóng gói dải và Máy đóng thùng, Ở dòng này, giai đoạn kết nối thực sự mang tính đổi mới nhờ hai cơ chế robot chân không và tạp chí dải. Sau khi cắt các mảnh dải được cơ cấu robot nhặt lên và đặt mảnh dải vào băng tải, băng tải di chuyển về phía trước và hướng lên trên, mảnh mảnh được một cơ chế robot khác nhặt lên và đặt chúng vào tạp chí của Máy đóng thùng, dải mảnh sau đó rơi xuống dây chuyền tải của Máy đóng thùng, từ đó Máy đóng thùng hoàn thành hành động chèn, dập nổi, đóng và xả. Video về dòng này có sẵn tại: