Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Làm cho quá trình đóng gói lọ của bạn dễ dàng hơn với máy đóng hộp

Trong ngành dược phẩm, máy đóng thùng đóng vai trò quan trọng trong việc đóng gói nhiều mặt hàng khác nhau như thẻ vỉ, lọ, ống tiêm và gói. Trong dây chuyền đóng gói này, quy trình bao gồm đổ đầy lọ, sắp xếp lại lọ, dán nhãn và đóng thùng. Giải pháp đóng thùng bao gồm việc xếp hai làn lọ vào một thùng duy nhất; chúng tôi sử dụng xi lanh để đặt các lọ một làn thành lọ hai làn và đẩy chúng vào thùng carton. Máy đóng thùng carton sử dụng phương pháp đóng kín nóng chảy để niêm phong các lọ trong thùng carton, mang lại sự bảo vệ tốt hơn so với đóng kín.