Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền tích hợp đóng gói, đóng hộp và bao màng co

Dây chuyền này kết hợp với máy đóng gói, máy đóng hộp và bao màng co. Các thẻ vỉ được nạp vào trong máy đóng gói  theo cách thủ công, gói có thể tăng cường đáng kể rào cản đối với nước, ánh sáng và oxy, cho phép kéo dài ngày hết hạn của sản phẩm. Sau khi đóng gói, các gói được dẫn hướng bằng motor phụ và được chia thành hai làn. Băng tải chuyển các gói vào máy đóng hộp. Sau khi đóng hộp, các hộp đã đóng kín sẽ được băng tải chuyển đến máy bọc ngoài, máy đóng gói sau đó sẽ xếp các hộp thành từng bó, bọc chặt bằng màng bọc để lại phần thừa ở hai đầu. Phần màng thừa ở cuối bó sau đó được gấp lại và dán kín. Việc bịt kín xung quanh giúp tăng cường hơn nữa khả năng chống ẩm của sản phẩm.