Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền kết hợp với hai máy đóng hộp

Một dây chuyền kết hợp với hai máy đóng hộp. Dây chuyền đóng gói này kết hợp Máy đóng ép vỉ, Máy đóng gói gối và hai Máy đóng thùng. Sau khi đi qua Máy đóng gói vỉ, các thẻ vỉ sau đó sẽ được đóng gói bằng Máy đóng gói gối và chuyển sang Máy đóng thùng đầu tiên. Cùng với tờ rơi, các vỉ thuốc được đẩy vào thùng carton, sau đó đóng lại và chuyển sang băng tải. Một thiết bị đặt các hộp lại với nhau thành nhóm ba thùng rồi đẩy chúng lên dây chuyền băng tải của Máy đóng hộp thứ hai và thiết bị chèn để đẩy ba hộp lại với nhau thành một thùng lớn hơn với các chuyển động không liên tục và niêm phong chúng bằng keo nóng chảy. video của dòng này có sẵn tại: