Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền có chức năng đếm chai, dán nhãn, đóng hộp và đóng gói

Việc cung cấp dây chuyền đóng gói chai gần đây của chúng tôi cho một công ty dược phẩm đang tiến triển tốt. Dây chuyền này có chức năng đếm chai, dán nhãn, đóng hộp và đóng gói bên ngoài. Overwrapper là Máy đóng gói cuối dây chuyền. Nó nhóm các thùng carton (hoặc các đồ vật có hình dạng tương tự) hoặc xếp chúng thành từng bó và bọc chặt chúng trong màng, để lại vật liệu thừa ở hai đầu. Lớp màng thừa ở cuối đống giấy sau đó được gấp lại và bịt kín. Việc bịt kín xung quanh giúp tăng cường hơn nữa khả năng chống ẩm của sản phẩm.
Nhóm của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo dây chuyền được lắp đặt và vận hành hiệu quả. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo rằng dây chuyền đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc và tuân thủ tất cả các quy định cần thiết. Cho đến nay, chúng tôi hài lòng với kết quả và phản hồi từ khách hàng cũng rất tích cực.

Chúng tôi cũng đã đào tạo đội ngũ của khách hàng cách vận hành và bảo trì dây chuyền. Đây là một khía cạnh quan trọng của dự án và chúng tôi vui mừng thông báo rằng khóa đào tạo đã thành công. Khách hàng bày tỏ sự hài lòng với chương trình đào tạo và chúng tôi tin tưởng họ có thể vận hành và bảo trì dây chuyền một cách nhanh chóng.

Tóm lại, chúng tôi hài lòng với tiến độ của dự án cho đến nay. Nhóm đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo dây chuyền được lắp đặt và vận hành hiệu quả. Chúng tôi tự tin rằng dây chuyền sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu và mang lại cho khách hàng kết quả mong muốn.