Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Triển lãm

Năm 1989, chúng tôi trưng bày Máy ép vỉ thế hệ đầu tiên tại CIPM
Năm 1989, chúng tôi trưng bày Máy ép vỉ thế hệ đầu tiên tại CIPM
Jornen tại Achema Frankfurt 2018
Jornen tại Achema Frankfurt 2018
Jornen tại Achema Frankfurt 2018
Jornen tại Achema Frankfurt 2018
1 2 3 4 5 6