Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Triển lãm

Máy ép vỉ của chúng tôi tại Việt Nam
Máy ép vỉ của chúng tôi tại Việt Nam
Khách hàng mua máy ép vỉ
Khách hàng mua máy ép vỉ
Phòng trưng bày của chúng tôi
Phòng trưng bày của chúng tôi
Máy đóng thùng ZH120 tại CIPM Qindao 2013
Máy đóng thùng ZH120 tại CIPM Qindao 2013
Dây chuyền sản xuất vỉ-thùng ở CIPM Qindao
Dây chuyền sản xuất vỉ-thùng ở CIPM Qindao
Thợ đóng hộp của chúng tôi ở CIPM Vũ Hán
Thợ đóng hộp của chúng tôi ở CIPM Vũ Hán
Tổng Giám đốc Jack Yang gặp gỡ khách hàng
Tổng Giám đốc Jack Yang gặp gỡ khách hàng
Máy đóng vỉ & đóng hộp tại CPHI Trung Quốc 2013
Máy đóng vỉ & đóng hộp tại CPHI Trung Quốc 2013
Chúng tôi đã trưng bày sản phẩm của mình tại CIPM
Chúng tôi đã trưng bày sản phẩm của mình tại CIPM
Máy đóng gói vỉ của chúng tôi tại Ai Cập Pharm Expo
Máy đóng gói vỉ của chúng tôi tại Ai Cập Pharm Expo
Chúng tôi đã trưng bày Máy ép vỉ tại InnoPack Đông Nam Á 2013 tại Jakarta
Chúng tôi đã trưng bày Máy ép vỉ tại InnoPack Đông Nam Á 2013 tại Jakarta
Phòng trưng bày của Jornen những năm 1990
Phòng trưng bày của Jornen những năm 1990
1 2 3 4 5 6