Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Triển lãm

Máy đóng gói vỉ tại CIPM 2014
Máy đóng gói vỉ tại CIPM 2014
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2014
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2014
Khách hàng quan sát Máy ép vỉ
Khách hàng quan sát Máy ép vỉ
Khách hàng quan sát dây chuyền ép vỉ
Khách hàng quan sát dây chuyền ép vỉ
Khách hàng Đức quan sát máy đóng hộp
Khách hàng Đức quan sát máy đóng hộp
Máy ép vỉ DPP150 ở Moscow
Máy ép vỉ DPP150 ở Moscow
Dây chuyền đóng hộp vỉ tại Trung Quốc
Dây chuyền đóng hộp vỉ tại Trung Quốc
China-Pharm 2013 tại Thượng Hải
China-Pharm 2013 tại Thượng Hải
Máy đóng thùng ZH300 tại CIPM Trùng Khánh
Máy đóng thùng ZH300 tại CIPM Trùng Khánh
Dây chuyền sản xuất vỉ-thùng ở CAPM Trùng Khánh
Dây chuyền sản xuất vỉ-thùng ở CAPM Trùng Khánh
Máy ép vỉ ở CIPM Trùng Khánh
Máy ép vỉ ở CIPM Trùng Khánh
Máy ép vỉ ở CIPM Trùng Khánh
Máy ép vỉ ở CIPM Trùng Khánh
1 2 3 4 5 6