Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Triển lãm

Máy ép vỉ ở CPHI
Máy ép vỉ ở CPHI
Dây chuyền đóng vỉ tại CPHI 2015
Dây chuyền đóng vỉ tại CPHI 2015
Dây chuyền ép vỉ tại Đức 2015
Dây chuyền ép vỉ tại Đức 2015
Dây chuyền ép vỉ tại Đức 2015
Dây chuyền ép vỉ tại Đức 2015
Máy đóng gói vỉ ở Brazil
Máy đóng gói vỉ ở Brazil
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2015
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2015
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2015
Dây chuyền ép vỉ tại CIPM 2015
Máy ép vỉ tại CPHI
Máy ép vỉ tại CPHI
Dây chuyền đóng gói vỉ tại CPHI Thượng Hải
Dây chuyền đóng gói vỉ tại CPHI Thượng Hải
Khách hàng Đức đã đặt hàng dây chuyền sản xuất vỉ
Khách hàng Đức đã đặt hàng dây chuyền sản xuất vỉ
Máy ép vỉ tại interpack, Düsseldorf
Máy ép vỉ tại interpack, Düsseldorf
Máy đóng gói vỉ trong interpack
Máy đóng gói vỉ trong interpack
1 2 3 4 5 6