Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Triển lãm

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi tại Interpack 2017
Đội ngũ bán hàng của chúng tôi tại Interpack 2017
Dây chuyền sản xuất vỉ của chúng tôi tại Interpack 2017
Dây chuyền sản xuất vỉ của chúng tôi tại Interpack 2017
Khách hàng ghé thăm chúng tôi tại Interpack 2017
Khách hàng ghé thăm chúng tôi tại Interpack 2017
Máy của chúng tôi được trưng bày ở Chicago
Máy của chúng tôi được trưng bày ở Chicago
Khách hàng ghé thăm máy ép vỉ của chúng tôi
Khách hàng ghé thăm máy ép vỉ của chúng tôi
Đội ngũ Jornen tại Pharma EXPO 2016
Đội ngũ Jornen tại Pharma EXPO 2016
Dây chuyền ép vỉ ở Vũ Hán CIPM
Dây chuyền ép vỉ ở Vũ Hán CIPM
Khách hàng đã mua máy ép vỉ của chúng tôi
Khách hàng đã mua máy ép vỉ của chúng tôi
Máy ép vỉ và đóng hộp ở Mỹ
Máy ép vỉ và đóng hộp ở Mỹ
Máy ép vỉ và đóng hộp ở Mỹ
Máy ép vỉ và đóng hộp ở Mỹ
Máy đóng gói ở Propak
Máy đóng gói ở Propak
Máy đóng gói phô mai, mứt tại Propack
Máy đóng gói phô mai, mứt tại Propack
1 2 3 4 5 6