Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Pharmaceutical Packaging Machine

Máy Ép Vỉ Xé

Đóng gói dụng cụ y dược

Đóng gói Lọ - Ống thuốc tiêm

Dây chuyền Đóng gói vỉ

Máy Đóng hộp

Đóng gói dược phẩm thể rắn