Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986
Hiển thị

Thưa ông / bà.

Tôi viết yêu cầu này thay mặt cho công ty Dược phẩm Hy Lạp, có trụ sở tại Athens – Hy Lạp, để thông báo cho bạn rằng chúng tôi quan tâm đến việc mua một Máy Ép Vỉ – Đóng Hộp để đóng gói thuốc viên. Bởi vì có nhiều sự lựa chọn giữa các sản phẩm của công ty ông/bà, do đó ông/bà có thể đề xuất một số lựa chọn phù hợp nhất trong từng trường hợp.

Chúng tôi muốn biết phạm vi giá của các sản phẩm của ông/bà, chẳng hạn như Máy ép vỉ DPP260K và Máy Đóng Hộp ZH120, từ loại nhỏ đến trung bình.

Ngoài những sản phẩm mới, chúng tôi cũng có thể xem xét loại máy đã qua sử dụng, miễn là máy còn ở trong tình trạng tốt hoặc máy đã đưa ra triển lãm.

Chúng tôi cũng rất muốn biết nếu có một nhà đại diện hoặc nhà phân phối của công ty bạn tại Hy Lạp để có thể sắp xếp một buổi họp và thảo luận về những vấn đề này trong thời gian tới.

Thân mến.

Liên hệ
Cảm ơn đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi
Email: jornenvn@gmail.com
Tel: +84 28 6260 1830
Hotline: +84 984 770 423