Hiển thị

Máy Đóng Hộp được trang bị bộ cấp ống tự động

Jornen đã cung cấp một giải pháp đóng gói ống/tuýp trong ngành dược, qui trình đóng gói này bao gồm các thiết bị Máy Đóng Hộp, Bộ cấp ống, Băng tải định hướng.

Đầu tiên, ống tuýp được đặt thủ công vào khay chứa của Bộ cấp ống, sau đó ống tuýp được băng tải di chuyển về phía trước, đi vào cơ cấu xoay tròn dẫn từng ống tuýp đến băng tải của Máy Đóng Hộp. Trên băng tải này, ống tuýp cùng với tờ thông tin được di chuyển về phía trước, được cho vào hộp hoàn toàn tự động. Hộp thành phẩm sau đó được đưa ra ngoài.

Video hoạt động của thiết bị: https://www.youtube.com/watch?v=-x4YqHxGq_Q