Hiển thị

Dây chuyền Ép vỉ – Đóng Hộp DPP150K2-ZH120 tại Nga (video)

Chúng tôi đã cung cấp một Dây chuyền Ép vỉ-Đóng Hộp cho khách hàng ở Nga, Máy Ép Vỉ kết hợp hợp DPP150K2 được trang bị hệ thống Máng cấp liệu chuyên dụng, hệ thống Kiểm tra vỉ, Máy Đóng hộp ZH120
Video của dòng này có sẵn tại: