Hiển thị

Máy Đóng hộp được trang bị Robot Delta tại Kelin Pharma (video)

Máy Đóng hộp được trang bị Robot Delta tại Kelin Pharma (video)
Chúng tôi cung cấp một Máy Đóng hộp liên tục cho công ty dược phẩm China Kelin, máy được trang bị một tay robot Delta có thể gắp và đặt các túi sản phẩm từ băng tải đến Máy Đóng hộp. Video của máy có sẵn tại: