Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Yêu cầu máy ép vỉ từ Bangladesh

Máy đóng gói vỉ chủ yếu được sử dụng để tạo hình, chiết rót và đóng gói các sản phẩm dược phẩm như viên nén, viên nang trong vỉ