Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy ép vỉ Jornen được xuất khẩu từ rất sớm