Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng hộp được trang bị bộ cấp lọ để đóng gói dạng ống