Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Jornen trưng bày dây chuyền máy ép vỉ và máy đóng hộp tại Triển lãm Máy móc Dược phẩm 2021