Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền kết hợp máy ép vỉ BMP270 và máy đóng hộp ZH150 trong dược phẩm