Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền ép vỉ được trang bị hệ thống kiểm tra kép, trước khi dán và sau khi dập