Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền đóng hộp kết hợp với máy đóng chai