Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Chúng tôi đã trưng bày Máy ép vỉ tại InnoPack Đông Nam Á 2013 tại Jakarta