Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền đóng gói BPM270-ZH150

Thành tựu của doanh nghiệp

Dây chuyền Máy Ép vỉ – Đóng hộp này là sự kết hợp Máy Ép vỉ BMP270 và Máy Đóng hộp ZH150.
Sự tích hợp của 2 model được sử dụng để đóng gói bao bì dược phẩm viên, viên nang và ống. Dây chuyền Đóng gói vỉ này là một phát kiến sáng tạo của Jornen nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu quả cao và chi phí vận hành thấp, linh hoạt và năng suất tối đa, phù hợp với qui mô sản xuất vừa và nhỏ.